AFO TALKS: O vodě jako nerostné surovině

Vizuální antropolog a dokumentarista Pavel Borecký měl v soutěži AFO56 snímek Žít vodu. Povídali jsme si o vodě, suchu a adaptaci na měnící se klima.