O život navíc – Vakcíny

(Extra Life: A Short History of Living Longer – Vaccines)

Jako u mnoha zásadních objevů lidstva, i u vakcín byla cesta od spekulace k úspěchu trnitá. Chvályhodné snahy eliminovat devastující nákazy doprovázely předsudky i eticky nepřijatelné praktiky.
David Olusoga a Steven Johnson provázejí událostmi klíčovými při vzniku malého zázraku, který dnes známe jako očkování. Film bere diváky k samotným kořenům vynálezu, který tolik přispěl k prodloužení našich životů, a mimo jiné ukazuje – v době zvýšené relevance tohoto tématu – jak se historie opakuje. Privilegium stojí vedle nedostatku, vědecky podložené informace vedle konspiračních teorií. Lidstvo urazilo dlouhou cestu od pravých neštovic, avšak společenské rozměry očkování jsou stále plné úskalí.

Život je věda