Praotec Kyborg

(Father of the Cyborgs)

Dokument se věnuje kariéře neurovědce Phila Kennedyho, který se v roce 2014 dostal do popředí zájmu odborné i neodborné veřejnosti poté, co si do vlastního mozku nechal implantovat elektrody.
Snímek srozumitelně představuje Kennedyho život a vědeckou práci včetně vynálezu neurotrofické elektrody, který v 90. letech znamenal zlom pro komunikaci např. paralyzovaných pacientů nebo lidí trpících ALS. Kromě komplexního tématu mozku a experimentů jsou přiblížena úskalí vědecké práce jako takové. Objasněny jsou také důvody, které Kennedyho vedly k tomu, aby experimentoval sám na sobě. Film se nevyhýbá ani etickým otázkám spojeným s tímto rozhodnutím, ovšem nechává na divácích, aby si na ně sami odpověděli.