Haulout

(Haulout)

Až roztaje poslední led…

Co se děje, když u pobřeží Severního ledového oceánu roztají ledy? Jak to ovlivňuje největší migraci mrožů na světě?

Arktida. Místo, na které dopadají důsledky globálního oteplování stejně jako na celé planetě, ale tady si to bere velkou daň, tu největší. Mořský biolog Maxim Čakileva se věnuje pozorování mrožů při migraci, pečlivě si každoročně zapisuje poznámky a nahrává do diktafonu své postřehy, ledy tají a mroži nemají po cestě dostatek odpočinkových míst. Dostanou se tam, kam potřebují?