Like a Virgin

(Like a Virgin)

Nevinnost, panenství, neposkvrněnost. Výrazy pro ženy před zahájením sexuálního života akcentují čistotu jako ctnost a jejich nejvyšší hodnotu. Co je ale na mýtu panenství pravdy z pohledu vědy?
Film se obrací na lékařky, socioložky či antropoložky a pátrá, kde se mýtus panenství vzal, zda jej lze na těle skutečně ověřit a jaké má společenské přesahy a morální implikace. Jeho idolizace totiž zdaleka není na ústupu a objevuje se v kulturách po celém světě. Absence sexuální zkušenosti, sama nejasně definovatelná, mnohdy určuje ženinu hodnotu ve společnosti i čest její rodiny, občas je však i předmětem svobodné volby. S panenstvím se tak pojí mnoho významů, úzkostí a očekávání – ale existuje i fyzicky?

Život je věda