Priatelia pôdy: Tajomný svet pod zemou

(Planet Soil Junior)

Pôda obsahuje 25 % svetovej biodiverzity.

Podzemné spoločenstvá koreňov, článkonožcov, húb, baktérií a iných organizmov zabezpečujú, že pôda je bohatá na živiny a zdravá. Starajú sa o ňu regenerační poľnohospodári, majitelia komunitných záhrad, univerzitní výskumníci a deti v materských školách. Všetci sa snažia využívať a podporovať prirodzenú rozmanitosť pôdy, ktorá je v dokumente prezentovaná unikátnymi zábermi spod povrchu, časozbernými fotografiami a jednoduchým „kopaním“ v zemi pre dážďovky.